Władze - NSZZ Solidarność przy ZRE Katowice S.A.

Przejdź do treści

Władze

Władze związku
Skład Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność
przy ZRE Katowice S.A.

Prezydium Komisji Zakładowej

Przewodniczący Komisji Zakładowej
Michalik Edward
Z-ca Przewodniczącego, Skarbnik Komisji Zakładowej
Kita Marcin

Członek Komisji Zakładowej
Pierzchała Dariusz
Zakładowa Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca ZKR
Łatak Jagoda

Z-ca  Przewodniczącej ZKR
Lasota Aleksandra

Członek ZKR
Baca Adam


Wróć do spisu treści