O nas - NSZZ Solidarność przy ZRE Katowice S.A.

Przejdź do treści

O nas

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność jest obecnie największym w Polsce związkiem zawodowym. Zorganizowani w naszym Związku pracownicy różnych zawodów, razem walczą o lepsze warunki pracy i wyższe płace.

NSZZ „Solidarność” od początku swojego istnienia jest aktywnym uczestnikiem międzynarodowego ruchu związkowego.

       W 1986 roku został afiliowany do Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych (MKWZZ) i Światowej Konfederacji Pracy (ŚKP), które po połączeniu w 2006 r. utworzyły Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (MKZZ) z NSZZ „Solidarność” jako jej członkiem-założycielem.

W 1995 roku stał się członkiem Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ).

Współpraca w ramach tych dwóch organizacji związkowych, światowej i europejskiej, stanowi główną część działań międzynarodowych Związku, jednak nasi przedstawiciele aktywnie działają również w wielu innych instytucjach, nie tylko stricte związkowych.

Pracują w ramach Grupy Związkowej w Międzynarodowej Organizacji Pracy, której Polska jest członkiem od czasu jej powstania w 1919 r. Od roku 2004, po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej uczestniczymy też w pracach różnych organów doradczych Unii, w tym w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym.

Jesteśmy również członkiem Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych (EZA) oraz bierzemy udział w pracach Związkowego Komitetu Doradczego TUAC przy OECD i Sieci Związków Zawodowych Państw Morza Bałtyckiego BASTUN. NSZZ „Solidarność” i inne reprezentatywne związki zawodowe mają też swoich przedstawicieli w różnego rodzaju tematycznych komitetach doradczych na poziomie UE oraz w Radach Zarządzających trzech ważnych agencji unijnych: Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND w Dublinie), Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA w Bilbao) i Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP z siedzibą w Salonikach).       

Afiliacje i przedstawicielstwa
    
  Pracownicy, którzy się organizują mogą wspólnie wynegocjować lepsze układy zbiorowe pracy, uczciwsze traktowanie czy wyższe płace. Razem łatwiej bronić swoich praw, a tam gdzie działają związki zawodowe:

  • rzadziej naruszane są prawa pracowników,
  • rzadziej dochodzi do nieregularnego wypłacania wynagrodzeń.

Organizowanie się i wspólne działanie na rzecz lepszych warunków pracy i płac to jedyny sposób na pracodawców, którzy mając przewagę nad pracownikami, często jej nadużywają.

NSZZ „Solidarność” oferuje swoim członkom profesjonalizm i  doświadczenie. Jesteśmy najlepszym głosem ludzi pracy, a od Ciebie  zależy czy ten głos będzie silniejszy.

 - to coś więcej...
        W każdym języku są takie pojęcia, których  znaczenie trudno wyrazić kilkoma słowami, ująć w kilku definicjach,  niektórzy nawet mówią, że są to słowa magiczne. Nie będę teraz przytaczała teorii semantycznych), ale faktem jest, że rzeczownik „Solidarność” dla Nas Polaków jest wyjątkowym wyrazem, którego znaczenie przekracza to, co zawarte jest w podanych wyżej definicjach, nazwach.

Dopiero, gdy przywołujemy słowa św. Jana Pawła  II lub bł. księdza Jerzego Popiełuszki, patrona Niezależnego  Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, wtedy w pełni oddajemy  sens słowa, , zaczynamy rozumieć, że to także miłość, wolność, wspólne dobro…

Wróć do spisu treści