Misja - NSZZ Solidarność przy ZRE Katowice S.A.

Przejdź do treści

Misja

Misja
CELEM ZWIĄZKU JEST OBRONA PRAW, GODNOŚCI I INTERESÓW PRACOWNICZYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI:

1) OCHRONA INTERESÓW ZDROWOTNYCH, MATERIALNYCH, SOCJALNYCH,
2) ZABEZPIECZENIE PRAW PRACOWNICZYCH W ZAKRESIE WYKONYWANEJ PRACY
ZAWODOWEJ, WYNAGRODZENIA, WARUNKÓW SOCJALNO-BYTOWYCH ORAZ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY;
3) PODEJMOWANIE STARAŃ O ZHARMONIZOWANIE PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA ZAKŁADU PRACY Z INTERESAMI PRACOWNIKÓW;
4) UMACNIANIE RODZINY ORAZ OCHRONA ŻYCIA RODZINNEGO;
5) SZERZENIE DEMOKRATYZMU I UMACNIANIE KOLEŻEŃSKIEJ SOLIDARNOŚCI W STOSUNKACH WZAJEMNYCH;
6) ZAPEWNIENIE PRACOWNIKOM WARUNKÓW PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH;
7) OCHRONA KULTURY I SZEROKO POJĘTEJ EDUKACJI;
8) WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE POLITYKI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ;
9) KSZTAŁTOWANIE AKTYWNEJ POSTAWY DZIAŁANIA DLA DOBRA OJCZYZNY;
10) PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY NATURALNEGO ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA;
11) POGŁĘBIANIE WIEDZY CZŁONKÓW ZWIĄZKU;
12) PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU I POMOC BEZROBOTNYM CZŁONKOM ZWIĄZKU;
13) DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I POTRZEBUJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ TROSKI.Wróć do spisu treści