Aktualności - NSZZ Solidarność przy ZRE Katowice S.A.

Przejdź do treści

Aktualności

Biuro Terenowe Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Jaworznie,
ul. Grunwaldzka 35, 43-600 Jaworzno
tel/fax: 32 615-17-11
e-mail: jaworzno@solidarnosckatowice.pl
Biuro terenowe jest czynne w poniedziałek, wtorek i środę od 7:30 do 15.30,
w czwartek od 7:30 do 17:00 i w piątek od 7:30 do 14:00.
Kierownik biura: Malwina Mastalerz
Prawnik Robert Miszczyk przyjmuje członków związku w czwartki i w piątki.
Władze Sekcji Terenowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno:
Waldemar Sopata – przewodniczący
Andrzej Dudzik – z-ca przewodniczącego
Maciej Brül – z-ca przewodniczącego
Jerzy Piętoń – z-ca przewodniczącego
Dariusz Piechowicz – skarbnik
Halina Jamroz – sekretarz
Tomasz Fidziński – członek
Robert Patyk – członek
Grzegorz Tyrcha – członek

Komisję rewizyjną reprezentują:
Anna Strzalkowska
Teresa Pawlikowska
Magdalena Barszcz
Piotr Miś
Marcin Cempa.
Wróć do spisu treści